Aktüeryal Matematik Karşılıklarının sigortacılık sektöründeki yeri

 Aktüeryal Matematik Karşılıklarının sigortacılık sektöründeki yeri

Aktüeryal matematik karşılıkları, sigorta şirketleri faaliyetleri gereği birçok riziko üstlenirler. Üstlendiği bu rizikolar gereği sigorta ettirenlere ve lehdarlara karşı bazı yükümlülükleri karşılamaları gerekir. Bu yükümlülükleri karşılamak için bazı  teknik karşılıkları ayırırlar bunlardan en sık kullanılanı ise aktüeryal matematik karşılıklardır.

Aktüeryal matematik karşılıkları nedir?

Aktüeryal Matematik Karşılıkları, Hayat ve hayat dışı branşında faaliyet gösteren şirketler bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde matematik karşılık ayırır.
Bu karşılıklar hayat ve hayat dışı sigortalarında bir yıldan uzun süreli kısım için ayrılır. Ayrıca hayat sigortaları branşında en sık kullanılan hesap yöntemidir.

Şirketler aktüeryal matematik karşılıkları ayırırken genel ilkelere uymak zorundadırlar

* Ayrı hesaplama ilkesi, Matematik karşılıklar her bir sözleşmenin onaylı teknik esaslarına göre sigorta sözleşmesi bazında hesaplanır. Matematik karşılıkların hesaplanmasında gerektiğinde tahmin yöntemleri ve genelleştirmeler kullanılabilir. Ancak bu şekilde bulunan karşılık miktarları sigorta
sözleşmesi bazında hesaplanma halinde bulunacak miktarlardan az olamaz.

* İhtiyatlı hesaplama ilkesi, Matematik karşılıkların hesaplanmasında kullanılacak, ölüm düzeyi, iskonto edilmiş ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tabloları ve diğer tablolar ile teknik faiz oranı ve gider payları ihtiyatlı olarak seçilir.

* Hesaplama yönteminin sözleşme süresince devamlılığı, Matematik karşılıkların hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve varsayımlar sözleşme süresince sigorta ettirenin ve lehdarın aleyhine değiştirilemez.

* Hesaplanma dönemi, Birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her bir sözleşme için, primlerin sigorta şirketine intikal ettiği günü takip eden ilk iş günü itibarıyla hesaplanır.

Aktüeryal matematik karşılıkların hesaplanması

Bu hesapların yapılmasında kullanılan iki farklı yöntem vardır. İlki sigortacının ileride yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif yöntem) hesaplanır.

Bir diğer yöntem ise, Aktüeryal matematik karşılıkların sigorta ettirenin ödediği primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlendiği rizikonun sonuç değeri arasındaki farkın hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) veya Müsteşarlıkça kabul edilen genel kabul görmüş Aktüeryal yöntemlere göre hesaplanır.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, matematik karşılığın negatif olarak hesaplandığı durumlarda bu değer sıfır olarak kabul edilir. Sonuç olarak herhangi bir muhasebe kaydı veya mali tablolarda kayıt işlemi yapılmasına gerek yoktur.

 

 

Tugay Başoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir