FAİZSİZ SİGORTA İLE GELENEKSEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

 FAİZSİZ SİGORTA İLE GELENEKSEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Katılım sigorta sistemi, geleneksel sigortacılık ile birçok ortak noktayı bünyesinde barındırmakla beraber, bazı temel noktalarda geleneksel sigorta anlayışından ayrılmaktadır. Ortaklar noktalar açısından, “sigortalanabilir menfaat”, “azami iyi niyet”, “tazminat” “halefiyet”, “hasara katılım” ve “yakın neden”den oluşan temel sigortacılık ilkeleri katılım sigortacılığı uygulamasında da yer akmaktadır.

Tekafül Sigorta ile Geleneksel Sigorta Farkları

  • Tekafül sigortada karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı esas alır, geleneksel sigortada ise ticari araçtır ön plana çıkmaktadır.
  • Katılım sigortacılık sisteminin anlayışında şirket faaliyetlerinin İslami ilke ve esaslara uygunluğunun takibi açısından danışma komitelerinin varlığı gerekir, geleneksel sigorta danışma komitesine yoktur.
  • Tekafül sigortada risk paylaşımı esastır, geleneksel sigortada ise risk transferi esastır.
  • Katılım sigorta sisteminde katılımcıların ödediği katkı primleri katılımcıların tazminat veya birikim ödemeleri için risk fonuna aktarılır, geleneksel sigortada ise risk fonuna benzer ayrı bir fon takibi yoktur.
  • Tekafül sigortada dinen sakıncalı olan kıymetlere (kumarhane vb.) teminat verilmez, geleneksel sigortada ise böyle bir zorunluluk yoktur.
  • Katılım sigortacılığında risk fonundaki ve katılımcı yatırım fonundaki tutarların İslami ilkelere uygun araçlarda değerlendirmesi şarttır, geleneksel sigortacılıkta yatırımların değerlendirilmesinde böyle bir zorunluluk yoktur.
  • Tekafül sigorta anlayışında katkı primlerinden oluşan risk fonunun sahipliği katılımcılara aittir. Şirket sadece, katkı primlerinden veya fonun yönetimi karşılığında yönetim ücreti alır, geleneksel sigortada ise tam tersi primler şirkete ait olur.
  • Katılım sigortacılığında risk fonunun açık vermesi durumunda likidite imkanı çerçevesinde, şirket risk fonuna faizsiz borç verir, geleneksel sigortada bu durum karşısında ise sigorta şirketleri riskleri üstlenir.

Editörden notlar: Katılım sigortacılığının doğmasının sebeplerinden bir tanesi de sigortayı dinen sakıncalı görenlerden dolayıdır. Sigorta anlayışını İslami ilke ve esaslara uyarlanarak oluşturulmasıdır. Katılım sigortacılığı(tekafül sigorta, İslami sigorta) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir