Insurtech teknolojileri sigorta poliçelerini ucuzlatacak

 Insurtech teknolojileri sigorta poliçelerini ucuzlatacak

Sigorta sektörüne yeni bir heyecan katacak

Sigortacılık sektörüne yenilikler katan ve geliştiren Insurtech teknolojileri, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlarken, poliçe sahiplerine daha düşük masraflı poliçe çözümleri sunuyor.

30 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Türkiye sigorta sektöründe, teknolojiyi kullanarak yenilik yaratan Insurtechpazarı yeni bir büyüme alanı açtı. Iıısurtech ile şirketler daha fazla müşteri kazanırken, kullanıcılar da daha düşük masraflı poliçe çözümleri alabiliyor. Sigorta teknolojileri alanındaki girişimler artmaya devam ederken bu alana yapılan yatırımlar da giderek hızlanıyor.

Teknolojideki yeni gelişmeler ve açtı­ğı alanlar birçok sektörü olduğu gibi fînans sektörünü de değiştirdi. Finansal teknolojiler (Fintech) kavramını son dönemlerde sıkça duymaya başladık. Finans işlemlerinin teknoloji alt­yapısına kavuşarak kolaylaştığı günü­müzde, bunun altında yeni bir alan daha açıldı. O da sigorta teknolojileri olarak ifade edilen Insurtech. Insurtech, teknolojik yaklaşımlarla sigorta­cılık sektörüne çözümler üretmek üzerine kurulu. Hızla değişen müşte­ri davranışları ve akıllı cihazların yay­gınlaşması gibi faktörler, son yıllarda Insurtech’in büyük bir oranda benim­senmesine katkı sağladı.

FARKLI ÇÖZÜMLER

Bugün aracınız için aldığınız bir kasko poliçesi, çok temel bazı kriter­lere göre hesaplanıyor. Aracınızın ya­şı, sizin yaşınız, kazasızlık durumunuz ve toplam geçmişiniz, yaşadığınız il ve zaman zaman mesleğiniz, sigorta po­liçesinin fiyatında etkili oluyor. Oysa aracınızı ortalama kullanma hızınız, bozuk yollara girip çıkma yüzdeniz, hatalı park etmeniz, hatalı dönüşleri­niz, dönüşlerde sinyal verip vermediğiniz gibi yüzlerce kriter, sigorta poliçenizin daha düşük veya yüksek ol­masına neden olabilir. İşte tam bu noktada Insurtech çözümleri, nesne­lerin interneti gibi teknolojilerle birleşerek farklı çözümleri pazara sunabi­liyor. Böylece şirketler daha fazla müşteri kazanırken, kullanıcıların da daha düşük masraflı poliçe çözümle­ri alabildiği ifade ediliyor. Insurtech, sigorta sektörüne hızlı, esnek ve fark­lı çözümlerin gelmesini sağlarken, ge­leneksel şirketlere de buna ayak uy­durarak kullanıcılarını genişletme fır­satı yaratıyor.

YATIRIM GELİYOR

Sektördeki yeniliklerle birlikte or­taya çıkan şirketlerde artmaya haşladı. Buradaki gelişim, yatırımcıların da il­gisini çekiyor. Son dönemde Insurtech şirketlerine yatırımın arttığı gözleniyor. McKinsey’in bir raporuna göre, bu alandaki şirketler 2013’te 223 milyon dolarlık yatırım alırken, 2015‘te bu miktar 10 kattan fazla artışla 2,65 mil­yar dolara yükseldi. 2016’da sektörde­ki genel yatının düşüşü ile bu alandaki yatırımlarda yaklaşık 1.7 milyar do­lara gerilese de, bu rakam 2014’teki 740 milyon dolara oranla iki kattan fazla. Insıırtech yatırımlarının yüzde 47‘lik bölümü ise çekirdek ve melek yatırım aşamasında gerçekleşti. 2015 yılında 122 şirkete yatırım yapılırken, geçen yıl bu rakam 173’e yükseldi.

 

YENİ TRENDLER

Peki önümüzdeki süreçte yeni ne­ler göreceğiz? Örneğin, meslek, cinsi­yet, yaş, adres gibi verilerin ötesine geçilerek, anlık olan ve devamlı gün­cellenen verilere ulaşım olanağı ola­cak. Bu bağlamda bireysel verileri yo­ğun olarak veri tabanında bulunduran Google, Facebook, Apple, Amazon gibi teknoloji şirketleri ile sigorta şir­ketleri anısında gerçekleştirilecek ve­ri paylaşım modelleri önemli olacak. Bunun yanında sigorta şirketlerinin sağlayamadığı esnekliği sağlayan, start up’ların da geliştirdiği sigortacılık modelleri rağbet görecek. Örneğin, arabanızın kat ettiği yola göre sigorta bedeli hesaplanması, bir adet yolcu­luk veya bir tatil özelinde sigorta satın alınması veya sigortalının konumuna GPS sisteminden ulaşılarak ilgili ko­numdaki dolu ihtimalinin sigortalıya haber verilmesi gibi teknolojiler hali­hazırda geliştirilmiş durumda.

“SİGORTACILIK STRATEJİLERİ DİJİTALLEŞİYOR”

Sinem Cantürk / KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri

“Yeni girişimlerin ortaya çıkmasının yanında, mevcut sigorta şirketlerinin de sigortacılık stratejilerinde dijitalleşmeye yöneldiğini görüyoruz. Insurtech olarak adlandırılan sigorta sektörüne yönelik bu teknolojik gelişmeler, sektörde faaliyet gösteren şirketler için daha fazla kullanıcıya ulaşmak adına, poliçe sahipleri içinse daha düşük masraflı poliçe çözümleri olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji alanındaki yenilikler, sigorta şirketlerine müşteri erişimi ve hizmet sunumunda yeni kapılar açarak sigortacılık sektöründe geleceğin rotasını belirliyor. Dijitalleşme ve çoklu müşteriye ulaşım ile hizmet kanalının kullanımıyla, daha verimli operasyonlar ve daha önce girilmemiş olan segmentiere erişim olanağı bulunuyor.”

Gözde Yeniova

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir