PMI verileri ve ekonomi literatüründeki yeri

 PMI verileri ve ekonomi literatüründeki yeri

PMI verileri, ekonomi literatüründe adını sıkça duyduğumuz bu kavram bizlere verilerin ait olduğu ülke ekonomisinin geleceği hakkında önemli sinyaller vermektedir. 

PMI verisi nedir? 

PMI verileri, (Purchasing Manager Index), pazar payı yüksek şirketlerin satın alma yöneticileri arasında yapılan aylık anketlerden elde edilen ekonomik göstergelerdir. Bu şekilde, imalat, inşaat ve hizmet sektörlerindeki mal ve hizmet satın alma eğilimleri ile devamında da büyüme öngörüleri öğrenilmiş olur. Dolayısıyla ülkelerin büyüme tahminlerine ışık tutan, küresel anlamda da en fazla güvenilen endekslerden biridir. 

PMI endeksinin ortaya çıkışı 

PMI endeksi ilk kez 1948 yılında ABD merkezli özel bir kuruluş olan ISM ( Institute of Supply Management), tarafından hesaplanmaya başlandı. ISM, ABD’nin imalat sektöründe farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren 400’ e yakın şirketin satın alma müdürlerine düzenli olarak her ay çeşitli sorular içeren anket formları gönderir ve anket sorularına verilen cevapları söz konusu şirketlerin ABD’nin GSYİH’sındaki ağırlıklarına göre analiz ederek imalat sektörünün PMI endeksini aylık bazda açıklar. Bunlara ek olarak bir ülke ekonomisinin %80 civarını temsil eden imalat dışı sektörün için de PMI verilerini aylık olarak açıklamaktadır. 

Bu gelişmelerin ardından tüm sanayileşmiş ülkeler bu önemli öncü göstergeler arasında yer alan PMI endeksi verilerini yayımlamaya başladılar. Zaman içinde gelişmiş ülkelerde de imalat PMI verilerinin milli gelir içindeki paylarının azalmasıyla imalat dışı sektörlerde PMI verilerinin izlenmesine, hesaplanmasına ayrıca önem verildi ve düzenli olarak her ay yayımlanmaya başlandı. 

PMI verileri nasıl hesaplanır?

PMI verilerinin anketler ile yapıldığından bahsetmiştik. Bu anketlerde ise beş temel unsur var; Yeni siparişler, Üretim, İstihdam, Tedarikçilerin teslimat süreleri, Girdi stokları şeklindedir. En yaygın cevaplar ise; Gelişme var, Değişiklik yok, Bozulma var şeklindedir. Formül olarak tanımlamak gerekirse; 

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0) 

P1 = iyileşme bildiren unsurların yüzdesi 

P2 = değişiklik olmadığını bildiren unsurların yüzdesi 

P3 = bozulma bildiren unsurların yüzdesi  

PMI verilerinin değerlendirilmesine değinecek olursak; 

Bu veriler, 0 ile 100 arasında elde edilen bir sayıdır. 50’nin üzerindeki PMI, bir önceki aya göre genişlemeyi temsil eder. 50’nin altındaki PMI bir daralmayı temsil eder. 50 seviyesindeki bir değer hiçbir değişikliğin olmadığını gösterir. 50 seviyesinden uzaklaştıkça değişim seviyesinin de arttığı anlaşılmaktadır. 

PMI verileri neden önemlidir?

PMI, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin mevcut durumunu ve gelecek dönemlere ilişkin beklentileri gösteren öncü göstergelerden biri olarak kabul edilir. Ülkelerin ekonomi yönetimleri, merkez bankaları ile yatırımcılar ve iş insanları tarafından yakından takip edilmektedir. 

PMI verilerinin 50’den büyük olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken 50’den küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya da düşüş olarak değerlendirilmektedir. Endeksler, esas alınan ekonomi ya da sektörün faaliyet koşullarındaki değişimin nicel büyüklüğünü değil, yönünü göstermesi açısından bir eğilim göstergesi özelliği taşımaktadır. Bu yön eğilimlerinin gösterilmesi takip eden kişilerin ve kurumların yatırım stratejilerini yönetmesine ve şekillendirmesine yardım etmektedir. 

Tugay Başoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir