Quick Sigorta 2,5 milyar liraya yaklaşan bilanço ile ilk 10 şirket arasında

 Quick Sigorta 2,5 milyar liraya yaklaşan bilanço ile ilk 10 şirket arasında

Quick Sigorta 2020’yi 514 milyon lira özkaynak büyüklüğü ve 2 milyar 472 milyon lira bilanço büyüklüğü ile kapattı.

Yıl sonu toplam rakamı ile Quick Sigorta, 2020 yıl sonunda hayat dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 şirket arasında yerini aldı. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Pandemi etkisi, milli gelirdeki büyümenin yavaşlaması, enflasyondaki yükseliş, döviz kurlarındaki oynaklık tüm şirketler gibi Quick Sigorta’yı da etkilerken biz bu dönemdeki gelişmeleri doğru yönetmeyi başardık” dedi.

Quick Sigorta, 2020 yılını 514 milyon lira özkaynak büyüklüğü ve 2 milyar 472 milyon lira bilanço büyüklüğü ile kapattı. Faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana geçen 4 yılda yaratılan tüm değerlerin şirkette tutulması ve temettü dağıtılmaması sonuçlarını göstermeye başladı ve Quick Sigorta bilanço büyüklüğü bakımından hayat-dışı sigorta şirketleri içinde ilk 10 büyük şirket arasında yer almayı başardı.

Quick Sigorta’nın 2020 mali yılı sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Ahmet Yaşar, “2020 yılı dünya ve ülke ekonomisi için ilginç bir yıl oldu. Pandemi etkisi, milli gelirdeki büyümenin yavaşlaması, enflasyondaki yükseliş, döviz kurlarındaki oynaklık tüm şirketler gibi Quick Sigorta’yı da etkilerken biz bu dönemdeki gelişmeleri doğru yönetmeyi başardık” dedi.

Sigortacılıktan kazandığını sigortacılığa yatıran Quick Sigorta’nın 4 yıl gibi kısa bir sürede 2 milyar 472 lira bilanço büyüklüğüne ulaşarak sektörün en büyük ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardığının altını çizen Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın ulaştığı bilanço büyüklüğünün yanında bilançosunun kalitesine de vurgu yaparak, “Tabii ki bir şirketin bilanço büyüklüğü kadar varlıklarının kalitesi de önemlidir. Quick Sigorta’nın yatırım portföyünü oluşturan hazır değerler, finasal varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerine baktığımızda toplamda 2 milyar 206 milyon liralık bir portföy taşıyoruz. Bilançomuzun yaklaşık %90’ı yüksek kalitede ve finansal getiri yaratan aktiflerden oluşuyor. Bilançomuzda peşin ödenen giderler kalemleri yaklaşık %3,5 paya sahipken, alacakların bilanço içindeki payı ise %6,8 olarak gerçekleşti” dedi.

Şirketin gelecekle ilgili planlarına da değinen Ahmet Yaşar, “Bir sigorta şirketinin en önemli itibar kaynaklarından birisinin bilançosu olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim amacımız sadece bilançoyu büyütmek değil. Amacımız bilançomuzu kaliteli bir şekilde büyütmek. Üretimle ilgili kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz ancak konu bilançoya geldiğinde orta ve uzun vadeli planlar yapmak zorundasınız. Bizim de önümüzdeki 3 yıl sonundaki hedefimiz hayat dışı sigorta sektöründe en büyük bilançoya sahip ilk 5 şirket arasına girmek” diye konuştu.

2020 FİNANSAL PERFORMANSI BEKLENTİLERİ AŞTI

Brüt prim üretimlerine göre Quick Sigorta hayat dışı sektörde 1,6 milyar liralık üretimle 14. sırada yer alırken, reasürör primleri düşülmüş net prim üretimi 1,25 milyar lira olarak gerçekleşti ve Quick Sigorta bu parametreye göre hayat dışı şirketler arasında %3 pazar payı ile en büyük ilk 10 şirket arasında yer aldı. Quick Sigorta, 2020 yılını brüt 373,2 milyon lira kâr ve 304,4 milyon lira vergi sonrası net kâr ile tamamlayarak, finansal performans olarak tüm paydaşlarının güvenini tazeledi. Söz konusu net kâr rakamı, 2019 yıl sonu özkaynak büyüklüğüne göre %145 rekor özkaynak kârlılığı anlamına geliyor.
Şirketin finansal performansı ile ilgili Ahmet Yaşar; “Şirketin kârının kaynağına baktığımızda, underwriting kârından ziyade yatırım gelirlerinin 2020 sonuçlarını etkilediğini gördük. Şirketin net yatırım gelirleri 482,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, sigortacılığın teknik tarafı malesef 2020 yılında da kâr üretemedi ve bu sadece bizim değil tüm sektörün sorunu” dedi.

Quick Sigorta’nın 2020 yılında teknik sonuçlarını en çok etkileyen konunun muallak hasar artışı olduğunu belirten Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta 1,1 milyar lira net kazanılan prim tutarına ulaşırken, net muallak hasar değişimi ise 478,6 milyon lira oldu. Diğer bir ifadeyle şirket net kazanılan priminin %43,6’sı oranında muallak hasar artışını finansallarına yansıttı” diyerek muallak hasarlar konusunda Quick Sigorta’nın ihtiyatlı duruşunun devam edeceğini belirtti. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, açıklamasında finansal büyüklükleri kadar finansal tablolarının kalitesine özellikle vurgu yaptı.

Sigorta Editoru

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir