Sigorta acentesinin türleri – 2

 Sigorta acentesinin türleri – 2

Sigorta acentesi, bir veya birden fazla sigortacı için faaliyette bulunup bulunmadığına göre ve sigorta acentesi olarak asıl ya da tali faaliyet olarak icra edip etmediğine göre sigorta acentesi türleri arasında sınıflandırılabilmektedir.

Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteliği Yönetmeliği’nde acentenin, acente tayin etmesini yasaklayan bir düzenleme bulunmamakla birlikte; denetim uygulaması sigorta acentesinin (tali) acente tayin etmesinin mevzuata aykırı olduğu yönünde olması sebebiyle; asıl-tali acente ayırımından söz etmek gereksizdir.

Tek sigortacı acentesi – Birden fazla sigortacı acentesi

Bir sigorta acentesi tek bir sigortacının acenteliğini yapabileceği gibi Ticaret Kanunu uyarınca; sundukları sigorta türleri itibariyle; birbirleri ile rekabet içinde bulunmayan birden fazla sigortacının acenteliğini de yapabilir.

Sigorta acentesinin birden fazla sigortacının acenteliğini üstlenip üstlenemeyeceği hususunda; acentelik yetkisinin kapsamı değil, acentelik faaliyetinin konusu belirleyicidir. Dolayısıyla birden fazla sigorta acenteliğinde; acentenin sigortacıların aracı acentesi veya sözleşme yapmaya yetkili acentesi olmasının bir önemi yoktur.

Bu husus dışında; tek sigortacı acentesi ve birden fazla sigortacı acentesi ayırımının uygulama açısından bir önemi yoktur.

Sigorta acenteliğini asıl mesleki faaliyet olarak icra edenler – Tali mesleki faaliyet olarak icra edenler

Türk Hukukunda da, (sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılığı dışında başka ticari faaliyette bulunma yasağına tâbi sigorta acenteleri hariç); sigorta acenteliğinin tali faaliyet olarak icrası kural olarak mümkündür.

Ancak Sigortacılık Kanunu’nda ya da Ticaret Kanunu’nda acenteliğin tali faaliyet olarak icra edilmesi hakkında özel bir düzenleme getirilmediğinden, sigorta acenteliğini asıl mesleki faaliyeti olarak icra eden acente ve tali mesleki faaliyet olarak icra eden acente ayırımının bir önemi yoktur.

Sitemizdeki diğer haber yazılarını okumayı unutmayın.

Ramazan Karakaya

1 Comment

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir