Sigorta acentesinin türleri – 3

 Sigorta acentesinin türleri – 3

Sigorta acentesinin türleri yazı serimizde bir sonraki üzerinde durulması gereken bir diğer sigorta acentesi türü, uygulamada “captive acente”  yani “bağlı acente – şirket acentesi” olarak da adlandırılan sigorta acentesi türüdür.

Bağlı acente nedir ?

Sigorta acentesi türlerinden olan bağlı acente, geniş sigorta kapasitesine sahip; büyük endüstri, sanayi ve ticaret şirketleri, özellikle şirketler grupları (holdingler) tarafından; kendi sigortalanabilir değerleri ile sorumluluklarının sigortalanması ve kendi elemanlarına ilişkin; sağlık sigortası gibi sigortalarının yaptırılmasında sigorta aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere kurdukları bağlı (yan) şirketlerdir.

Ne tür hizmetler vermektedir ?

Bu şirketler, bağlı oldukları şirket veya grup bünyesindeki şirketlere; bunların hangi sigorta teminatlarını hangi kapsam ve koşullarla alması gerektiğini tespit ile gereken sigorta sözleşmelerinin en uygun koşullarla akdedilmesi ve rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminatın tahsili gibi hususlarda sigorta danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Kurulmalarında temel amaç ?

Şirket acentesi olarak da adlandırılan bu şirketlerin kurulmasındaki temel amaç; ihtiyaç duyulan sigorta teminatını daha düşük bedelle elde etmektir. Acentenin bağlı olduğu şirket veya holdingin akdetmek durumunda olduğu ya da akdedilebileceği sigorta sözleşmeleri uyarınca; ödenmesi gereken ve önemli bir işletme gideri oluşturan sigorta priminin bir kısmının bağlı acenteye (dolayısıyla acentenin bağlı olduğu şirket veya holdinge) acentelik komisyonu olarak ödenmesi sonucunda sigorta maliyeti azaltılmaktadır.

Faaliyet alanlarının sınırı ?

Ayrıca acentenin bağlı bulunduğu şirket ya da holding çalışanlarına ilişkin çeşitli sigortalar da bu acenteler vasıtasıyla yaptırılmaktadır. Buradan acente komisyonu gelir olarak da elde edilmektedir. Dolayısıyla bağlı acentelerin faaliyet alanı; bağlı olduğu şirket veya şirket grubunun; mal ve sorumluluk sigortaları ile bu şirketlerin çalışanlarının çeşitli sigortaları ile sınırlıdır.

Ramazan Karakaya

1 Comment

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir