Sigorta acentesinin türleri – 1

 Sigorta acentesinin türleri – 1

Sigortacılık Kanunu’nda yer alan tanıma göre sigorta acentelerini sigortacıyı temsil hususunda sahip olduğu yetkiyi esas alarak aracı ve sözleşme yapma ve/ veya prim tahsiline yetkili sigorta acenteleri olarak gruplandırmak mümkündür.

Aracı sigorta acentesi – Sözleşme yetkisine sahip sigorta acentesi ayrımı

Aracı sigorta acenteleri, sigorta sözleşmesine aracılık ederek; müvekkili sigortacı ile müşteri sigorta ettirenin sözleşme akdetmesine zemin hazırlamaktadır. Buna mukabil, sözleşme yapma yetkisine sahip sigorta acenteleri, müvekkili sigortacı adına; sigorta ettirenle sigorta sözleşmesi imzalama yetkisine sahip, poliçe düzenleyebilen ve prim tahsil edebilen acentedir.

Bu ayrım, uygulamada “A acenteleri” ve “B acenteleri” olarak benimsenmiştir. A acenteleri, sigorta şirketleri ad ve hesabına sigorta sözleşmesi yapan, poliçe düzenleyebilen ve prim tahsil edebilen acenteler iken; B acenteleri sigorta şirketleri ile müşterileri arasında aracılık faaliyetinde bulunurlar. Bu doğrultuda A acenteleri, B acentelerine göre daha yüksek oranda komisyona hak kazanırlar.

Aracı acentenin yetkili sigorta acentesinden tek farkı; sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisine sahip olmamasıdır.

Yetkili sigorta acentesi – Sınırlı yetkili sigorta acentesi ayrımı

Sınırlı yetkili sigorta acentesi, sadece hayat sigortaları ile zorunlu sigortalar için; sözleşme yapma ve/veya prim tahsili yetkisi verilmiş olan acentelerdir.

Hayat sigortası ve zorunlu sigortalar dışındaki sigortalar için de sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisine sahip acenteler; yetkisi sınırlandırılmamış acentelerdir. Türk Hukukuna özgü bu ayırım, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili aracılık faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunma yasağına tâbi olup olmama açısından önemlidir; sınırlı yetkili sigorta acenteleri söz konusu yasaklamaya tâbi değildir.

Yukarıdakiler dışındaki sigorta acente türlerini bir sonraki yazımızda incelemeye devam edeceğiz.

Sitemizdeki diğer haber yazılarını okumayı unutmayın.

Ramazan Karakaya

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir