Sigorta poliçe sayısı artış rakamları

 Sigorta poliçe sayısı artış rakamları

2017’nin ilk 9 aylık poliçe istatistikleri yayımlandı. Geçen seneye göre hayatdışı branşlardaki poliçe sayısındaki artış %11 olarak hesaplanırken hayat branşlarındaki artışın %26 olması dikkati çekti.

rkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) 2017’nin ilk 9 ayında kesilen poliçelere ilişkin istatistikleri yayınladı. Hayatdışı branşlarda toplam 45 milyon 117 bin adet poliçe kesildi. Hayat branşlarında ise poliçe sayısı 3 milyon 419 binde kaldı.

Geçen senenin aynı döneminde ise hayatdışı branşlarda 40 milyon 541 bin poliçe kesilmişti. Sigortacı Gazetesi’nin hesaplamalarına göre, poliçe sayısı geçen seneye göre %11 arttı. Hayatdışı branşlardaki bu %11’lik artışa karşın toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre, nominal olarak %10’luk bir artış, reel olarak ise %0.9’luk bir düşüş gösterdi. Başka bir deyiş ile poliçe sayısındaki büyüme, prim üretimindeki büyümenin üzerinde gerçekleşti. Prim üretiminin yaklaşık %30’una denk gelen zorunlu trafik sigortasına nisan ayında getirilen tavan fiyat uygulamasının büyümeyi negatif yönde etkilediği bir kez daha ortaya çıktı.

Öte yandan hayat branşındaki büyüme dikkati çekiyor. Geçen senenin aynı döneminde hayat branşlarında 2 milyon 708 bin poliçe kesilmişti. 2016’ya göre hesaplandığında kesilen 3 milyon 419 bin poliçeyle birlikte poliçe adetlerinde %26’lık artış gözlemlendi. Bu branşta prim üretimindeki artışın, nominal olarak %49, reel olarak da %34 olduğu belirtilmişti. Sonuç olarak prim üretimindeki yüzdesel değişim, poliçe adetlerindeki yüzdesel değişiminin de üzerine çıktı.

HANGİ SİGORTADA NE KADAR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ?

Hayatdışı branşlarda poliçe sayısı geçen seneye %11 arttı. Hastalık-sağlık, seyahat-sağlık, mühendislik ile yangın ve doğal afet sigortalarındaki artışın branş ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı. Kasko ve trafik sigortalarındaki artış %5’in altında hesaplanırken devlet destekli tarım sigortalarındaki artışın %8 olması dikkati çekti.

Sigorta 2017 poliçe adedi 2016 poliçe adedi Değişim
Hastalık / Sağlık 3 milyon 239 bin 2 milyon 449 bin %32
Seyahat / Sağlık 1 milyon 779 bin 1 milyon 336 bin %33
Kasko 4 milyon 217 bin 4 milyon 73 bin %3
Yangın ve Doğal Afet 11 milyon 643 bin 10 milyon 266 bin %13
Mühendislik 2 milyon 506 bin 1 milyon 338 bin %36
Tarım 1 milyon 447 bin 1 milyon 338 bin %8
Trafik 12 milyon 889 bin 12 milyon 362 bin %4

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir