Sigorta sektörünün dayanağı Reasürans

 Sigorta sektörünün dayanağı Reasürans

Reasürans, sigorta şirketleri günümüzde sattığı poliçeler dolayısıyla birçok risk almaktadır. Varlıklarını sürdürebilmek için bu riskleri yönetmesi ve karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikleri sağlamak için de taşıdığı poliçe risklerini başka bir sigorta şirketine sigortalatır. Bu durum sigorta sektöründe reasürans olarak adlandırılmaktadır. 

Reasürans nedir? 

Bir sigorta şirketinin, poliçe kapsamındaki riskleri sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir zarara karşı, başka bir sigorta şirketine yeniden sigorta ettirmesi işlemine denir. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere reasürör denir. Reasürans sayesinde, sigorta şirketleri, kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat verebilir. Reasürörlere devredilen riskler, dünyanın her tarafında reasürans yapan şirketlere dağılır. Böylece, özellikle büyük risklerin etkileri bölünür ve uluslararası mali piyasalara dağılarak karşılanabilir hale gelir.  

Neden reasüransa gerek duyulur?  

Sigorta şirketleri arasındaki risk paylaşımı, sektörün daha geniş kapsamlı olmasını sağlar. Bu sayede hem sigortalı sayısının yüksek olması hem de gerçekleşen risklerde eksiksiz hasar tazmini mümkün olur. Ayrıca büyük reasürans şirketlerinin, hizmet kalitesi ve teknik bilgi anlamında da sektöre ve diğer sigorta şirketlerine faydası olur. Bu sistemin gerekliliklerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir;  

+Riskleri dağıtarak hasar tazminini kolaylaştırmak. 

+Sigorta şirketlerinin mali kapasitelerini aşmasını önlemek. 

+Sigorta şirketlerinin sigortalı kabul kapasitelerini genişletmek ve bu sayede daha fazla poliçe hazırlayabilmek. 

+Doğal afet gibi büyük ölçekli riskler gerçekleştiğinde sigorta şirketinin büyük kayıplar yaşamasını önlemek. 

+Uzman reasürörlerin bilgi ve birikimleri ile sigortacıların gelişimine destek olmak. 

Reasüransın işleyişi nasıldır? 

Öncelikle sigorta şirketi, bir sigorta poliçesi satarak risk toplar. Sigorta şirketleri topladığı risklerin bir kısmını reasürans şirketlerine devreder. Reasürans kapsamına alınmayan ve sigorta şirketinin üstünde kalan riske ise konservasyon (saklama payı) denir. Sigorta şirketi reasürans şirketine devrettiği risk özelinde, belirlenen miktarda prim öder. Bu işlemleri sonrasında riskin gerçekleştiği durumlarda, hasar tazmini reasürans şirketi tarafından karşılanarak sigorta şirketine ödeme yapılır. Risk devri ve hasar tazmini, taraflar arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. 

Reasürans anlaşması türleri nelerdir? 

+ Zorunlu reasürans anlaşması, Sigorta şirketleri genellikle 1 yıl içinde üstlendikleri tüm riskleri reasürans şirketine devrederler. Sigorta şirketi açısından zorunlu devri olan ve reasürans şirketi tarafından da zorunlu kabulü olan anlaşmalardır. Zorunlu reasürans anlaşmalarının kendi içinde iki farklı yapısı vardır. İlki Bölüşmeli reasürans anlaşmasında rizikonun gerçekleşmesi dahilinde devreden sigorta şirketi ve reasürans şirketi oluşan hasarı paylaşırlar. Diğeri, Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarında ise oluşan hasarın tümünü reasürans şirketi üstlenir. Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarında, hasarın belirli bir miktarda olduğunda hasar sigorta şirketi tarafından karşılanır. 

+ Kotpar Reasürans Anlaşması, Bir sigortalının her bir rizikosu üzerinden reasürans şirketine daha önceden anlaşılan ve sabitlenmiş bir yüzde oranında devir yapılmasına imkân veren bölüşmeli reasürans anlaşmasıdır. 

+Eksedan Anlaşması, Reasürans anlaşmalarından biri olan Eksedan anlaşması, primin ve hasarın belli bir oran dahilinde sedan şirket ile reasürans şirketi arasında paylaşılmasıdır. 

+ Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması, Reasürör, sigortacının yazmış olduğu işlerden elde ettiği primin belli bir kısmı karşılığında, o işlere ilişkin meydana gelen hasarların, önceden saptanmış bir tutarı (riskini paylaşan şirketin net konservasyon payı) geçen kısmını karşılamayı taahhüt eder. 

+ Toplam hasar fazlası reasürans anlaşması, sigorta şirketinin yıl boyunca ödediği hasarları karşılamak üzere reasürans şirketiyle yaptığı anlaşmadır. Bu anlaşmada, daha önceden sigorta şirketi tarafından karşılanan tek bir hasarın ödenmesi konusunda değil, bütün hasarların tespit edilmiş belirli bir oranı aştığında sedan şirkete tazmin eder. Bu oran aşıldığı takdirde, hasarın büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın tüm hasar reasürans şirketince tazmin edilir. 

Tugay Başoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir