Trafik Sigortasında Yönetmelik Karmaşası

 Trafik Sigortasında Yönetmelik Karmaşası

13 Temmuz Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan ve Sosyal Medyada kulaktan dolma bilgilerle paylaşılan haberlere dur demek için, Yönetmelikteki değişiklikler ve uygulaması hakkında detaylar şu şekilde olacaktır.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

KALDIRILAN MADDE 11  :   (2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir. Mevcut sözleşmesine prim indirimi uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesine 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mevcut sözleşmesine prim artırımı uygulanan işletenin düzenlenecek sigorta sözleşmelerine uygulanacak prim basamağı, kaldığı yerden devam eder.

Bu madde 01.09.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

BÖYLELİKLE;
MADDE 11  YENİ  HALİ

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/6/2013-28682)

(1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

 *****************************************************************************************

 DİĞER DEĞİŞEN MADDE;

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle; trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler Havuz kapsamı dışındadır.”

BU MADDEDE  : YENİ KAYIT OLARAK KESİLEN VE TRAFİKTE TESCİL İŞLEMİ YAPILMAYAN (HASARLI REFERANSI MOTORSİKLETE VE TRAKTÖRE ALAN SİGORTA ACENTELERİNİN KESMİŞ OLDUĞU) ARAÇLARIN POLİÇELERİ HAVUZ KAPSAMINA ALINMAYACAK VE SİGORTA ŞİRKETLERİ BÖYLELİKLE BU POLİÇELERİN TAKİBİNİ YAPARAK BU POLİÇELERİ KESEN SİGORTA ACENTELERİNE SÖZLEŞMELERİNE AYKIRI HAREKETTE BULUNDUKLARI İÇİN TEK TARAFLI FESİH ETME HAKKINA SAHİP OLACAKLAR.

Bu madde 13.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tüm Acenteler için hayırlı olsun.

İsmet KÜÇÜKSARI

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir